Náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost plnit tzv. povinný podíl, tzn. zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Místo přímého zaměstnání OZP lze využít i tyto možnosti:

  • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
  • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
  • kombinovat odvod státu a čerpání náhradního plnění

Výhody plynoucí z využití náhradního plnění:

  • odběr služeb či výrobků je mnohem výhodnější než odvod státu ( se zvyšující se hrubou mzdou stoupá i potřebná odvedená suma)
  • Za finance, které by jste jinak museli odvést státu, dostanete pro vás potřebné služby či zboží
  • Podíl na řešení nezaměstnanosti OZP (chráněný trh práce), bez nutnosti vlastního zaměstnání OZP – nutná úprava pracoviště atd..

Poskytovatel má povinnost evidovat plnění na webu ÚP.

Více informací na stránkách MPSV.

Náhradní plnění pro firmy a větší podniky

3D Tisk XL Copyright © 2023 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil